Inschrijving:

Inschrijven kan enkel via deze link.
Coachkaarten kunnen ter plaatse aangekocht worden tegen een toeslag op het entreegeld.

Deelnameprijs:

De deelnameprijs bedraagt 13 euro per judoka bij voorafbetaling.
Betaling kan door storting van het verschuldigde bedrag op op IBAN rekening BE70 7755 8369 7925, BIC: GKCC BE BB.
Bij betaling aan de deur wordt 15 euro aangerekend.
In geval van laattijdige overschrijving wordt aan de deur alsnog 15 euro aangerekend. Het overgeschreven bedrag wordt dan bij ontvangst teruggestort aan afzender.

Bijkomende Voorwaarden:

Lid zijn van een erkende judoclub die aangesloten is bij een door het IJF erkende nationale of regionale federatie.
Afdoende verzekerd zijn.
Minimaal 3de Kyu (groene gordel) behaald hebben.
Geboortejaar 2006 of 2007.
Uitzondering: voor landen waar geboortejaar 2008 ook tot de leeftijdscategorie U15 gerekend wordt, kan een judoka geboren in 2008 alsnog deelnemen mits voorleggen van een schriftelijke toelating ondertekend door de wettelijke voogd.
De organisatie behoudt zich verder het recht voor eender welke judoka te weigeren danwel toe te laten zonder hierover enige verantwoording verschuldigd te zijn.

Aansprakelijkheid:

Judo Izegem kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei geleden schade.
Inschrijving impliceert dat de judoka zich afdoende verzekerd heeft om elke schade voortvloeiend uit deelname te dekken, zowel t.o.v. zichzelf als t.o.v. judo izegem en ook derden.

Organisatie

Izegem Open (Mandeltornooi) is een evenement van Judo Izegem.

Contact:

Voor meer informatie kan u terecht bij:
Tom Neirinck
info@izegemopen.be
Telefoon: +32 478 377 658 (na 18u !!)

Deelnemers :

Club Naam Gewichtscategorie