Bezoek ook:

Wanneer:

Zaterdag 29 februari 2020

Waar:

Stedelijk Sportcentrum De Krekel
Heilig Hartstraat 15
8870 Izegem
Belgium

Wie:

U13(°2008-2009)
U11(°2010-2011)
U9(°2012-2013-2014)
jongens & meisjes

Gewichtscategoriën:

Poules van 3 tot 5 judoka's met maximaal 10% gewichtsverschil
Dit garandeert maximale deelnamemogelijkheden voor alle judoka's
Weging gebeurt met broek, en voor de meisjes ook met t-shirt

Inschrijving:

Inschrijven kan ENKEL via deze link
Taalkeuze bovenaan de pagina, registreren als EJU/IJF indien geen Vlaamse club
Deelnameprijs is 2 EUR per judoka
Voorafbetaling op IBAN: BE70 7755 8369 7925, BIC: GKCC BE BB
Vermeld duidelijk de naam van de club en aantal deelnemers

Wedstrijden:

U13duur 2m00smin 4Kyu
U11duur 2m00smin 5Kyu
U9duur 1m30s
4 tatami 7mx7m
VJF jeugdreglement van toepassing
verboden:schouderworpen vallend op 2 knieën; drop seoi-nage
sutemi-waza; maki-komi; (tani-otoshi WEL toegelaten)
houdgreep met sankaku van de benen
inklemmen van hoofd of nek: er moet steeds een arm van uke mee ingeklemd zijn; (koshi-guruma WEL toegelaten)
shime-waza
kansetsu-waza

Kledingvoorschriften:

Witte judogi met witte gordel (eerste oproep) of rode gordel (tweede oproep)
De witte en rode gordel is zelf te voorzien
Er wordt geen graadgordel gedragen

Prijzen:

Voor elke deelnemer is er een aandenken voorzien

Weging:

U13weging 09u00 - 09u30wedstrijden vanaf 10u00
U11weging 11u00 - 11u30wedstrijden vanaf 12u00
U9weging 13u30 - 14u00wedstrijden vanaf 14u30

Parkeren:

Een kleine parking met plaats voor ongeveer 75 wagens vindt u via de ingang in de H. Hartstraat.
Meer ruimte (170 wagens) vindt u op de parking aan cultuurcentrum De Leest, Sint-Jorisstraat 62, Izegem.
In de Steenovenstraat kan u parkeren langs de weg.
In de Krekelstraat ter hoogte van JOC De Schuur vindt u een kleine parking voor een twintigtal wagens.
Via het wandelpad komt u telkens heel snel terug bij het sportcentrum.
Voor mobilhomes zijn geen voorzieningen beschikbaar, maar u kan het voertuig wel kwijt op de parking van het cultuurcentrum.

Bijkomende Voorwaarden:

Lid zijn van een erkende judoclub die aangesloten is bij een door het IJF erkende nationale of regionale federatie.
Afdoende verzekerd zijn.
De organisatie behoudt zich verder het recht voor eender welke judoka te weigeren danwel toe te laten zonder hierover enige verantwoording verschuldigd te zijn.

Aansprakelijkheid:

Judo Izegem kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei geleden schade.
Inschrijving impliceert dat de judoka zich afdoende verzekerd heeft om elke schade voortvloeiend uit deelname te dekken, zowel t.o.v. zichzelf als t.o.v. judo izegem en ook derden.

Organisatie:

Izegem Open for kids is een evenement van Judo Izegem.

Contact:

Voor meer informatie kan u terecht bij:
Tom Neirinck
info@izegemopen.be
Telefoon: +32 478 377 658 (na 18u !!)